Gem
Rätt person På rätt plats.

Stegets huvudsyfte är att förenkla för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra. Med enkelheten som byggsten öppnar vi upp en arbetsförmedling på Internet.

En plats där arbetsgivare kan söka personal utan kostnad, men även annonsera till ett bra pris. En plats som öppnar upp och gör de arbetssökande synliga och mer tillgängliga för arbetsgivarna.

Ta Steget
Yrkesbild
Sveriges fackförbund
Jobbforum
Utvecklad av aloq, © Steget